Skip to content

Mycket bra inspiration om Ungt inflytande!

20 maj, 2010

Nacka har gjort ett bra projekt om Ungt inflytande! Här måste inspiration hämtas!

http://www.nacka.se/web/barnomsorg_utb/Nyheter/Sidor/Ungtinflytande.aspx

Så måste vi arbeta med Undomars delaktighet och inflytande i Motala!

Annonser